ADEQUACIÓ, DINAMITZACIÓ I MILLORA ENERGÈTICA DE LA ZONA ESPORTIVA, ESCOLAR I SANITÀRIA DE FREGINALS (FASE 1)

04/06/2021 Obra pública

ADEQUACIÓ, DINAMITZACIÓ I MILLORA ENERGÈTICA DE LA ZONA ESPORTIVA, ESCOLAR I SANITÀRIA DE FREGINALS (FASE 1)

Es fa public la fase 1 del projecte d’AMPLIACIÓ ESCOLA DE FREGINALS I MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

2105_PE_AmpliacióEscolaFreginals_signatPCG_IAJ_03_06_2021_compressed