Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Els nous avenços tecnològics arriben també als municipis menuts,  Freginals és un exemple clar en l’aplicació de les noves tecnologies. Enrere queden (però no en desús) les primeres formes de missatgeria: correu, fax, telèfon… per donar pas a la informació a l’instant, em refereixo a l’era de l’...
Ajuntament de FreginalsCIF. P4306300GAdreça: C/ Major, 11 – 43558 Freginals – Tarragona ESPANYA Telèfon: 977 572 789e-mail: ajuntament@freginals.cat 
Subscriure a