Noticies

13/09/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona en el marc dels ajuts inclosos en l'e-catàleg, per a Programacions Culturals dels ens Locals, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals un ajut per un import màxim de 12.104'53 € per a contractar diferents actuacions culturals. L'Ajuntament ha contractat, per a le Festes...
21/07/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Freginals una subvenció destinada a Inversions en Equipaments Municipals Culturals i Patrimonials o d'Interès Ciutadà per a ens locals d'un total de 20.912'85 € de la que només s'han executat actuacions per un valor de 13.259,20 €. L’objecte d...
17/07/2023 Subvencions
El 26 de juliol de 2022, per acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va aprovar la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022, amb la dotació pressupostària següent a l'Ajuntament de Freginals:...
07/07/2023 Subvencions
Subvencion per al foment de l'ocupació 2022: La Diputació de Tarragona, en el marc de foment de l'ocupació, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció: Subvencion per al foment de l'ocupació 2022 i aconseguir els següents objectius: - La igualtat de gènere i empoderar totes les...
26/06/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona per l'anualitat 2018, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció: Beneficiari: Ajuntament de Freginals Concepte subvenció: C1-6F - Nou vial de circumval·lació Data Acord concessió: 21-09-...
13/03/2023 Subvencions
Concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. De conformitat amb la proposta d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent: Fets 1. El 22 de...
10/03/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) per l'anualitat 2022, ha concedit a l'ajuntament de Freginals la següent subvenció: Beneficiari: Ajuntament de Freginals Concepte: Adequació de la zona esportiva, escolar i sanitària - Fase B Pressupost elegible: 64...
28/02/2023 Subvencions
Beneficiari/ària: Ajuntament de Freginals Concepte: Suport publicació: Barraques, marges i pous. El paisatge de la pedra seca a Freginals Import concedit: 1.332,13 euros Convocatòria: Subvencions pel foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona...
30/01/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la subvenció: Beneficiari: Ajuntament de Freginals Concepte: despeses corrents Pressupost elegible: 35.619,50 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 35.619,50 euros
11/01/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per finançar els interessos de préstecs per l'exercici 2022, ha concedit a l'Ajuntament de Freginals la següent subvenció: Beneficiari: Ajuntament de Freginals Concepte: Interessos préstecs (BBVA) Pressupost elegible: 1.512,54 euros %...

Pàgines