Noticies

29/04/2024
Totes les persones o empreses que vulguin participar com a expositors o paradistes en la Fira de FREGINARTS que tindrà lloc el dia 26/05/2024 hauran d'enviar els següients documents emplenats al correu electrònic fbneus48@gmail.com BASES FIRA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ DECLARACIÓ JURADA I DRET D'...
09/04/2024 Obra pública
Es fa públic el projecte dels TREBALLS DE CONDICIONAMENT I MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL PER GARANTIR L'ÚS I LA PRÀCTICA ESPORTIVA DE LES INSTAL·LACIONS. PROJECTE (cliqueu a sobre i s'obrirà l'arxiu del projecte)
13/03/2024 Urbanisme
A la web Ajuntament de Freginals si accediu al Portal de Transparència a la part superior dreta trobareu "Normativa d'Urbanisme"
29/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona , dins el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a terme diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de realitzar actuacions de foment de la Salut Pública, ha concedit a l'...
29/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, dins el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a terme diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de realitzar actuacions de foment de la Salut Pública, ha concedit a l'...
29/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, dins el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a terme diverses accions de foment, adreçades als ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, amb l'objectiu de realitzar actuacions de foment de la Salut Pública. Ha concedit a l'...
15/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Freginals una subvenció que es va sol·lcitar per cobrir una part de les despeses de la fira "Freginarts 2023". L’objecte de la convocatòria és regular el procediment de concessió, en règim de concurrència no competitiva, de les subvencions que...
15/02/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'ajuntament de Freginals la subvenció: Beneficiari: Ajuntament de Freginals Concepte: Despeses corrents Import sol·licitat: 35.619,50 euros Import concedit: 35.619,48 euros
15/02/2024 Subvencions
Subvencions per finançar els interessos de préstecs per l'exercici 2023, atorgades per la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Freginals. Beneficiari: Ajuntament de Freginals Concepte: Interessos prèstecs (CaixaBank) Pressupost Elegible: 547,88 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 547,88...

Pàgines