Subvencions de la Diputació de Tarragona 2022 concedides a l'Ajuntament de Freginals: Subvencions per a la Digitalització, Transformació i Millora de la Seguretat dels Municipis. Línies B i C

17/07/2023 Subvencions

Subvencions de la Diputació de Tarragona 2022 concedides a l'Ajuntament de Freginals: Subvencions per a la Digitalització, Transformació i Millora de la Seguretat dels Municipis. Línies B i C

El 26 de juliol de 2022, per acord de Junta de Govern de la Diputació de Tarragona es va aprovar la convocatòria de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022, amb la dotació pressupostària següent a l'Ajuntament de Freginals:

Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Data de l'acord: 13 de desembre de 2022
Concepte: B - Pla de millora informàtica, càrrecs electes.
Pressupost Elegible: 2.462,31 euros
% concedit: 63,91%
Import concedit: 1.573,56 euros
Finalment l'Ajuntament de Freginals ha executat menys actuació de la subvencionada i la despesa total de la Línia tipus B ha estat de 178,92 €. S'ha adquirit una tableta digital i Diputació de Tarragona atorga el 63,91 % de l'import total i la resta del cost va a càrrec de l'Ajuntament.

 
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: C - Pla de millora de la seguretat digital
Pressupost Elegible: 2.710,40 euros
% concedit: 63,91%
Import concedit: 1.732,10 euros
Finalment l'Ajuntament de Freginals ha executat menys actuació de la subvencionada i la despesa total de la Línia tipus C ha estat de 1.488,26 €. S'ha adquirit un NAS per realitzar còpies de seguretat i Diputació de Tarragona atorga el 63,91 % de l'import total i la resta del cost va a càrrec de l'Ajuntament.